Отклонения, лирически и прозаически
Rosencrantz and Guildenstern are Dead Розенкранц и Гилдерщерн са Мъртви
Том Стопард Tom Stoppard
Rosencrantz and Guildenstern are Dead (Розенкранц и Гилдерщерн са мъртви)*
Линк към субтитрите на subs.unacs.bg:
http://subs.unacs.bg/get.php?id=39657

*Постмодернистична интерпретация на Шекспировия Хамлет от режисьора Том Стопард.