Отклонения, лирически и прозаически
Elizabethtown Елизабеттаун
Cameron Crowe Камерън Кроу
Elizabethtown (2005) (1 CD) || Елизабеттаун [редакция]
Субтитрите в subs.unacs.bg:
http://subs.unacs.bg/get.php?id=15381