Отклонения, лирически и прозаически
Mad World Луд свят
Gary Jules Гари Джулс

Навсякъде около мен лица познати,
Изхабени места, изхабени лица.
Рано-рано тръгнали във своя бяг -
Наникъде отиват те, наникъде отиват
И чашите си пълнят със сълзи.
Безизразни, безчувствени.
Глава ще скрия, мъката за да удавя.
И Няма утре, няма утре.

Вижда ми се леко смешно,
Вижда ми се леко тъжно,
Мечтите, за които аз умирам
Най-добрите са, които някога съм имал.
Ала за мен е трудно да ти кажа,
Трудно е да го приема:
Когато хората във кръг търчат,
А този свят е много, много луд.

Деца, очакващи деня, във който
добре ще се почувстват
– честит рожден ден! Честит рожден ден!
Чувствам се така, също както и децата трябва
- да стоя, да съм послушен.
На училище отидох, но бях тъй неспокоен.
Никой там не ме познава, никой там не ме познава.
Учителю здравей, кажи урока ми какъв е;
Погледни през мене, погледни през мене.

Вижда ми се леко смешно,
Вижда ми се леко тъжно,
Мечтите, за които аз умирам
Най-доброто са, което имал съм.
Но за мен е трудно да ти кажа,
А за мен а трудно да приема
Хората, които бягат в кръг.
Този свят е много, много луд.
Света си разшири,
Луд свят.