Diversions, Lyrical and Prozaiic
Drugs and the meaning of life Дрогите и смисълът на живота
Sam Harris Сам Харис
Превода на есето на Сам Харис "Дрогите и смисълът на живота", публикувано през 2003 г., можете да прочетете в "Литернет", като кликнете следната връзка: https://liternet.bg/publish32/sam-haris/drogite.htm

Направих този превод през 2018 г. Публикуван е в брой 1 (230) на електронно списание LiterNet от 16.01.2019.