Отклонения, лирически и прозаически
Ако ти си отидеш за миг
Евтим Евтимов
If Ever You Leave for a Moment
Evtim Evtimov

If ever you leave for a moment,
I shall bury my face in a cloud –
And wretched shall then be the Earth.
Neither rain,
Nor snow,
Nor sun,
Only sorrow shall pour from above,
'n' wash the last footsteps away
Of the dream,
Which is parting with me
To become a Black Sunday.
Neither path,
Nor a dream,
Nor a cry.

If ever you leave for a moment.

Виж още...
Restrictive Remix: Political Censorship on Western Music in Communist Bulgaria in the 1960s–1980s Research

The first of my research articles to be published in an European academic journal, Tekstualia, Poland.

ABSTRACT:

The article studies the impact of a state policy of restriction of access to and influence of Western music on music entertainment and production in countries in the Eastern Bloc during the 1960s-1980s, focusing...

Виж още...

EQUI LIBRIS Аз и Жената

Къде си сега?
За да потърся отново мъдростта.
Доволна ли си
От равновесието,
в което няма везни?
Аз съм до прозореца
и желая очакването
да мине по моята улица.
Виж още...

"Колосът от Маруси" на Хенри Милър в мой превод е вече на пазара 08.12.2014

Имам огромното удоволствие да съобщя, че моят превод на "Колосът от Маруси" на Хенри Милър вече е факт и е на пазара от днес, 8-ми декември 2014 г.

Направих този превод преди четиринадесет години, докато бях студент, и оттогава търсех варианти тази прекрасна книга да стане достояние на българския читател. Благодаря на издателство "Колибри", че реализираха тази моя мечта!

Препоръчвам...

Виж още...