(ПРЕД)ПОЛОЖЕНИЕ


HerFaceFiltered.jpg

Да предположим, че съм слънце –
помогни ми да изгрея,
защото имаш нужда
от мойто просветление,
както вятърът от клоните.

Да предположим, че съм мъдрост –
помогни ми да те заслепя,
защото имаш нужда
от мойто преклонение,
както пустинята от кактус.

Да предположим, че съм младост –
помогни ми да разцъфна,
защото имаш нужда
от моето присъствие,
както бог от вярващи,
както аз от теб.