Градете!


Piq4ka.jpg

Градете!
Градете основи,
структури, схеми,
правила и понятия.
Във тях оковете
своя жалък живот.
Градете!
Защото усещате,
че ако нямате тях,
празнотата във вас
ще е видима.
Аз не ги ща –
вашите мънички
празнини, стегнати в рамка.
Аз съм никой
и никой ще бъда,
и ще стана свидетел
на тъжното рухване
на ваш’те градежи.

Единствено нищото остава завинаги.