Пишем стихове безброй


Piq4ka.jpg

Пишем стихове безброй,

в търсене на любовта.
Пишем стихове безброй,
в познаване на любовта.
Пишем стихове безброй,
в смиряване на любовта.
Пишем стихове безброй,
за да забравим любовта.
Пишем стихове безброй,
защото вечно я желаем.