Зов


Piq4ka.jpg

Мъртвото вълнение
на поетичната вселена,
тлее вътре в мен.

Дори и стиховете,
родили се от морската му пяна,
простенват гласно.

В песента си те нашепват:
„Ела, ела при мен и ме спаси
от мъртвото вълнение
на поетичната вселена,
която тлее вътре в мен…“