Когато любовта започне да боли


HerFaceFiltered.jpg

Когато любовта започне да боли,
тя става на поезия.
Когато искриците в очите
превърнат се в сълзи,
очите виждат вече.
Когато невъзможно е
да уловиш мига,
а сянката ти вечно те преследва
и затвор е свободата,
ще се взривиш
на хиляди частички,
ще видиш вечността
и ще пребъдеш –
когато любовта започне да боли.