Мисля си за любовта


HerFaceFiltered.jpg

Мисля си за любовта
как да мислим тя ни кара,
винаги – и все за същите неща.
За една жена си мисля –
и как да мисля тя ме кара –
винаги – и все за същите неща.

Понякога си мисля за абсурда –
абсурд е, зная, любовта –
тя винаги ни кара
да мислим все за същите неща:
за смисъла на всичко мисля –
безсмислието му откривам.
За липсите и за излишъците също –
нелепост в тях съзирам.

И... мисля си за любовта
и как да мислим тя ни кара –
винаги – и все за същите неща,
но рядко ни подсеща
просто да не мислим.