Олтар


HerFaceFiltered.jpg

Най-скъпи неща
на никой бог не принасям във жертва,
но безбожник ли ставам така?

Безсърдечен ли ставам,
когато спра да крада от чужди сърца?

Нямам скъпи неща
и нямам сърце – някой отдавна ги взе
(или аз бях, който ги даде?)

Нямам какво друго да дам
освен празнотата,
която да пълниш с доброто,

което е в теб.