Ела си!


HerFaceFiltered.jpg

Ела си!
Ще ти разказвам приказки –
за рицари, съкровища, принцеси
и лами триглави, и разбойници,
за нежност и поезия.
Ще бъда шут придворен и поет,
ще бъда войн, ще бъда бог.
Ще бъда топлата прегръдка
и приспивна песен.
Ще бъда твой да галиш
и да целуваш,
и да мразиш даже...
Ела!
И ме обичай миг поне –
после ще остана жив завинаги.