Слабост


HerFaceFiltered.jpg

Ти си моята слабост.
Накара ме да искам да съм силен.
А после поисках да пиша –
за себе си, за теб и за света –
ти си моята мастилница.

Изплаших се от твоите очи,
които ме поглъщаха.
Поисках да видя в моите очи –
открих
човека,
животното
и бога.
И поета.

Ти си моето огледало.
Разтрих очи –
погледнах отново –
и теб там видях.
Страх ме обзе –
ти си моята слабост.