Потърсих


HerFaceFiltered.jpg

Потърсих
и между твоите крака
аз себе си открих.
Сега, когато знам
кой,
къде
и защо
съм
АЗ,
отново ще потърся,
там, между бедрата,
оковите на твоята душа.