Смях


HerFaceFiltered.jpg

Днес се засмях –
ти не беше казала нищо смешно,
но аз аз се засмях.
Днес аз видях
несъществуващи думи и мигове,
но аз ги видях.
Днес помечтах
за нови мечти и безкрайност,
но си отидох –
имам нужда от себе си…