Непотребни стихове


Piq4ka.jpg

Непотребни стихове
пише всеки от нас.
Ненужни открития
прави всеки Колумб.
Невъзможни мечти
разперват наш’те криле.
Непростими дела
прощаваме винаги ние.
Защото сме се научили
да понасяме себе си.