Приспивна песен

Кристина Розети

rossetti.jpg

Приспивна песен вятър ще ни пее,
    Ще растнат върху нас цветя,
Омразата в сърцата ще изтлее
    И наша няма да е любовта.

Изгубили надежда всяка
    За нови радости и за тъги,
Забравили, забравени, сами,
    Ще спим двамина в мрака.

Там дето с тебе ще склопим очи,
    Не ще ни слънчев лъч погали;
Тих ще е вятърът, реката ще мълчи,
    За вечен сън щом сме заспали.