Блага е войната

Стивън Крейн

stephen_crane.jpg

I

Не плачи, девойко, защото блага е войната.
Възлюбеният твой във ярост ръце към небесата вдигна
И подплашеният кон побягна сам.
Не плачи.
Блага е войната.

Дрeзгаво бумтят на полка барабаните,
Души невръстни, за битка зажаднели,
Тези мъже родени са да бъдат в строя и за смъртта.
Над тях се носи славата необяснима,
Велик е богът на войната, и Неговото царството --
поле, осеяно с хиляда трупа.

Но не плачи, дете, защото блага е войната.
Баща ти падна в пожълтелите окопи,
Удари с гняв гърдите си, задави се, умря,
Не плачи.
Блага е войната.

Ярко вее се на полка знамето,
Орел със кръст червен и златен,
Тези мъже са родени за да в строя и за смъртта.
Посочи им колко е добро едно клане,
И изясни им колко е прекрасно да убиваш
И едно поле, осеяно с хиляда трупа.

Майко, твоето сърце бе като копче
Върху яркото красиво покривало над сина ти,
Но не плачи.

Блага е войната.