Един човек рече на вселената

Стивън Крейн

stephen_crane.jpg

Един човек рече на Вселената:
"Господине, аз съществувам!"
"Добре" – отвърна му Вселената, –
"но това не ме кара
да ти се чувствам длъжна."

[1894]