Един разгневен бог

Стивън Крейн

stephen_crane.jpg

Един разгневен бог
биеше един човек;
удряше го силно
със гръмотевичен замах,
който ехтеше по цялата земя.
Всички хора се събраха.
Човекът викаше и се съпротивляваше,
и хапеше в полуда краката на бога.
А хората казваха:
"О, колко зъл човек!"
и "О, какъв могъщ бог!"

[1894]