Видях един човек

Стивън Крейн

stephen_crane.jpg

Видях един човек, който гонеше хоризонта;
въртяха се във кръг един след друг.
Смутих се от това
и заговорих аз човека:
"Безсмислено е" – рекох, –
"никога няма да можеш да…"
"Лъжеш!" – извика той
и продължи да бяга.

[1894]