Дадох ти каквото имам


HerFaceFiltered.jpg

Дадох ти каквото имам.
Какво да ти дам сега?
Сега нямам нищо.
Не мога да ти дам нищото.
Трябва сама да го намериш.