ПЕСЕН


HerFaceFiltered.jpg

Нека да запея песен -
в ритъма ѝ полети
и танцувай диво, волно -
нека и косите ти танцуват,
нека пеят твоите очи.
А после,
изтощена, задъхана, трептяща,
отпусни се в моите ръце.
Песен нова ще подхвана -
в ритъма ѝ потъни.