Понякога търся очи


HerFaceFiltered.jpg

Не виждам
тялото,
мислите,
чувствата,
дори да ги има,
преди да видя очите.
Вътре в тях
виждам
тялото,
мислите,
чувствата,
дори да ги няма.