Раздалечени и раздалечаващи


HerFaceFiltered.jpg

Жестоки сме в разделите си –
събираме се,
за да се разделим след миг.
Преди да се прегърнем,
се застрелваме с хиляда думи.
Ако си кажем сбогом,
очакваме
едно „Здравей“ на следващия ден.

Любов един от друг изискваме,
макар да знаем,
че се дава само тя.
И в нежеланието да изгубим,
заключили сме
сърцата си, за обич болни.

Не си отивам аз
или пък идваш ти –
в един и същ водовъртеж
се давим,
но защо не си подаваме ръка?
Нима като уплашени удавници
ще удушим спасителя си,
за да можем да живеем?
Ще бъдем ли
и ще ни има ли
един без друг, раздалечени
и раздалечаващи
,
или ще трябва да убием любовта
във сляпа вяра,
че след това ще я познаем…