ПОРНО


HerFaceFiltered.jpg

Гледам порно
заради смисъла –
той е дълбоко човешки.

Дълбочината,
на която се правят човеци.

Може би, ако търсиш
смисъл.
Може би ще го намериш –
и в ерекцията и в
лепкавата течност на възбудата.
Ако не гледаш порно,
поне прави порно –
защото си човек,
а това е човешко.
Неприлично ли е
да бъдеш себе си,
или е само вулгарно?