Вцепенено блаженство


HerFaceFiltered.jpg

Ти си вцепенено блаженство.
Ти си моят еротичен сън.
Ти си безпокойството ми вечно.
Ти си треперещата ми ръка.
Ти си моят утрешен инфаркт.
Ти си всяка моя стихосбирка.
Ти си всеки мой роман.
Ти си моят болен разум.
Ти си моята всезначеща религия.
Ти си несбъднатата свобода.