Възбуда


HerFaceFiltered.jpg

Възбужда ме това, че мога да я възбуждам.
Възбужда ме нейният страх от възбудата.
Възбужда ме нейната възбуда.
Възбужда ме жената в нея.